Vertrouwen in jezelf

image5.jpg

Al eerder is hier een stuk over ‘vertrouwen’ verschenen. Namelijk hoe je als leidinggevende/manager omgaat met vertrouwen geven aan je team. De andere kant -als team je leidinggevende vertrouwen- is ook een thema. Want dat gaat niet zomaar en is zonodig nog kwetsbaarder dan andersom.

Een team bestaat uit verschillende individuen met divers gedrag dat bij hen past. Wat maakt dan voor een team als geheel dat het de leiding vertrouwen geeft? “De kost gaat voor de baat uit” is hier het credo: zodra een leidinggevende transparant gedrag vertoont, duidelijkheid en consequentheid daarin laat zien en ‘heel eenvoudig’ zegt wat hij doet en doet wat hij zegt, is er een goede basis gelegd om het vertrouwen van een team te krijgen. Daarnaast is het voor teamleden van belang het vertrouwen in zichzelf te vergroten: zodra je zelfvertrouwen toeneemt, is het gemakkelijker een ander vertrouwen te schenken.

~~~~

#leiderschap, #vertrouwen, #zelfvertrouwen